Pénzügyi mutatók

ROA (eszközmegtérülés)

adózott eredmény
/eszközök összesen
x 100 %
=eszközmegtérülés

eszközmegtérülés = adózott eredmény / eszközök összesen x 100 %

A ROA vagy az eszközök megtérülése jól jelzi, hogy a vállalat vezetése mennyire hatékonyan használja fel eszközeit nyereségszerzésre. Méri a vállalat jövedelmezőségét vagyonához képest.
A ROA felhasználható az azonos iparág hasonló méretű vállalatainak összehasonlítására. Használható a társaság teljesítményének összehasonlítására az időszakok között.
A ROA kiszámításához a vállalat nettó jövedelmét elosztjuk az összes eszközével.

ROE (tőkemegtérülés)

adózott eredmény
/saját tőke
x 100 %
=tőkemegtérülés

tőkemegtérülés = adózott eredmény / saját tőke x 100 %

A ROE (tőkemegtérülés) a vállalat pénzügyi teljesítményének mérőszáma.
Azt méri, hogy a vállalat mennyire használja eredményesen profitját. A ROE összehasonlítja a nettó jövedelmet a saját tőkével.

Működő tőke

forgóeszközök
-rövidlejáratú kötelezettségek
=működő tőke

működő tőke = forgóeszközök - rövidlejáratú kötelezettségek

A működő tőke a vállalat rövid távú pénzügyi helyzetét méri. Jelzi, hogy a társaság képes-e forgóeszközeivel teljesíteni az aktuális követelményeket.
A működő tőke nagyon hasonló a likviditási mutató. A likviditási mutató a forgóeszközök és a rövid lejáratú céltartalékok aránya. A működő tőke viszont a forgóeszközök és a rövid lejáratú szolgáltatások közötti különbség.
A magas működő tőke azt jelzi, hogy a vállalat pénzügyileg stabil növekedési potenciállal rendelkezik.

Likviditási mutató

forgóeszközök
/rövidlejáratú kötelezettségek
x 100 %
=likviditási mutató

likviditási mutató = forgóeszközök / rövidlejáratú kötelezettségek x 100 %

Ez a mutató egy vállalat pénzügyi helyzetét méri. Kiszámítása a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek értékének elosztásával történik.

Likviditási gyorsráta

(forgóeszközök
-készletek
) /rövidlejáratú kötelezettségek
x 100 %
=likviditási gyorsráta

likviditási gyorsráta = ( forgóeszközök - készletek ) / rövidlejáratú kötelezettségek x 100 %

Ebben a mutatóban csak a likvidebb eszközök szerepelnek a számításban.

Eladósodottsági mutató

hosszúlejáratú kötelezettségek
/ (hosszúlejáratú kötelezettségek
+saját tőke
)
x 100 %
=eladósodottsági mutató

eladósodottsági mutató = hosszúlejáratú kötelezettségek / ( hosszúlejáratú kötelezettségek + saját tőke ) x 100 %

Eladósodottság

(hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök
+rövidlejáratú hitelek és kölcsönök
+folyószámlahitelek
) /saját tőke
=eladósodottság

eladósodottság = ( hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök + rövidlejáratú hitelek és kölcsönök + folyószámlahitelek ) / saját tőke